Liikenne | Uutinen | 6.2.2018

Turku puntaroi: joukkoliikenneratkaisuksi raitiotien paluu vaiko superbussi?

Tampere valitsi raitiotien, mutta Turussa molemmat vaihtoehdot puntarissa.

Jaa artikkeli

Tampere valitsi raitiotien, mutta Turun ja Raision kaupungeissa ratkaistaan tämän vuoden aikana, tuleeko kaupunkeihin raitiotie vai superbusseja. Turussa on ollut raitiotie, mutta se lopetettiin vuonna 1972.

Kaupungit ovat laatineet yhdessä valtion kanssa tarkentavan selvityksen Turun vuonna 2015 tekemän raitiotien yleissuunnitelman pohjalle. Selvityksessä on vertailtu raitiotie- ja superbussivaihtoehtoja Turussa. Yksi neljästä linjausvaihtoehdosta on osittain Raision alueella.

Varsinkin raitiotie ja lähes samanarvoisesti myös superbussi kokonaisvaltaisesti toteutettuina vastaavat hyvin kaupungin kasvun, kestävän kaupunkirakenteen, sujuvan liikennejärjestelmän ja houkuttelevan joukkoliikenteen tavoitteisiin. Talouden kannalta superbussi on selkeästi raitiotietä kannattavampi.

Linjausvaihtoehdoista parhaiten tavoitteisiin vastaa Varissuo–Raisio, talouden kannalta paras vaihtoehto on Varissuo–Runosmäki.

Asukasmäärä ollut kasvussa

Suunnittelun lähtökohtana on toteuttaa joko raitiotie- tai superbussiratkaisu. Turun asukasmäärä ja joukkoliikenteen matkustajamäärät ovat kasvaneet nopeasti 2010-luvulla. Turun seudun positiivinen rakennemuutos on osaltaan nostanut kasvuodotuksia.

Turun seudun matkamäärien ennustetaan kasvavan lähes 30 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Joukkoliikenteen matkustajamäärät ovat kasvaneet seudullisen joukkoliikenteen Fölin aloitettua jopa viiden prosentin vuosivauhtia.

Superbussi riittäisi pitkälle

Turussa superbussin katsotaan riittävän kapasiteetiltaan pitkälle tulevaisuuteen. Tampereella isompi kapasiteettitarve ratkaisi valinnan raitiotien hyväksi.

– Joukkoliikenteen kehittäminen on tarpeen kasvavalla kaupunkiseudulla. Tavoitteena pitää olla, että mahdollisimman iso osa turkulaisista hyötyy sujuvammasta liikkumisesta. Liikkumisen helppous on osa arjen sujuvuutta, joukkoliikenteen imago ja nopeus vaikuttavat halukkuuteen käyttää joukkoliikennettä. Joukkoliikenneratkaisu on Turulle tärkeä osa kestävää ja ilmastoystävällistä kaupunkikehitystä ja merkittävä askel matkalla hiilineutraaliksi kaupungiksi vuoteen 2040 mennessä, Turun kaupunginjohtaja Minna Arve sanoo

– Hyvin toimiva joukkoliikenne parantaa koko seudun asemaa kilpailtaessa parhaista työntekijöistä ja yrityksistä. Raisioon ulottuva linjasto tukee myös Raision keskustan uudistumista ja E18-kehätiehanketta, Raision kaupunginjohtaja Ari Korhonen arvioi.

Samat linjaukset

Lisäselvityksissä on tutkittu tasavertaisina vaihtoehtoina raitiotietä ja superbussia ja näitä on vertailtu runkobussijärjestelmään. Linjausvaihtoehdot ovat molemmissa samat. Kaikki linjausvaihtoehdot lähtevät Varissuolta. Linjan toisen pään päätepysäkille on neljä vaihtoehtoa: Raisio, Länsikeskus, Runosmäki ja Matkakeskus.

Superbussin lähtökohtana on ollut ”suunnittele raideratkaisua, toteuta bussilla” -periaatteen mukaisesti. Superbussille toteutetaan täysin vastaavat järjestelyt ja tavoitteena on sama laatutaso kuin raitiotiellä. Superbussilla olisi samantyyppiset etuudet ja pysäkit kuin raitioliikenteellä. Matka-ajoissa ei ole juurikaan eroa.

Superbussi on taloudellisempi

Selvityksen mukaan raitiotie vastaa asetettuihin tavoitteisiin parhaiten seuraavien kriteerien valossa: kilpailukyky, kasvu ja vetovoima, kaupunkirakenteen tiivistäminen, joukkoliikenteen käytön lisääminen sekä kaupunkikuvan viihtyvyys. Monelta osin erot raitiotien ja superbussin välillä ovat kuitenkin melko pieniä ja perustuvat raitiotien hyviin kokemuksiin ja tunnettavuuteen.

Talouden kannalta superbussi on selkeästi kannattavampi investointi. Runkobussi vastaa asetettuihin tavoitteisiin huonommin kuin raitiotie tai superbussi.

Raitiotiessä panostetaan yhteen linjaan, mutta superbussilla voidaan samalla kustannustasolla rakentaa verkosto, mikä kattaa suuremman osan kaupungista.

Yhden raidelinjan (Varissuo–Keskusta–Runosmäki) kustannuksilla saisi useita superbussilinjoja, edellä mainitun lisäksi linjat Skanssiin, Linnakaupunkiin, Hirvensaloon ja Raisioon. Superbussien tekniikan odotetaan kehittyvän lähivuosina nopeasti: käyttövoimaksi kaavaillaan sähköä.

Kustannukset 63–293 miljoonaa euroa

Kustannukset koostuvat sekä raitiotiellä että superbussilla infrastruktuuri-investoinnista, varikkoinvestoinnista sekä kalustoinvestoinneista. Infrastruktuurin investointikustannukset ovat raitiotievaihtoehdoilla 166–293 miljoonaa euroa ja superbussivaihtoehdoilla 63–123 miljoonaa euroa.

Kustannusarviot tarkentuvat suunnittelutarkkuuden kasvaessa. Yleissuunnitelmavaiheessa kustannusarvion tarkkuus on tyypillisesti noin +- 25 prosenttia, mistä johtuen kustannusarvio sisältää 15 prosentin riskivarauksen yllättäville kustannuksille. Varikon ja kaluston investointikustannukset kuoletetaan liikennöintikustannusten yhteydessä.

Oman kannan voi vielä ilmaista

Päätöksenteon tueksi Turun raitiotien yleissuunnitelman tarkennuksesta pyydetään lausuntoja sidosryhmiltä sekä mielipiteitä kansalaisilta 30.3.2018 mennessä. Kansalaisten näkemyksiä kerätään kaikille avoimessa kyselyssä osoitteessa www.turku.fi/raitiotie

Selvityksiä esitellään ja niistä kerätään mielipiteitä yleisötilaisuudessa 7.2. kello 18 Turussa Puutarhakatu 1:n auditoriossa.

Tavoitteena on, että asia esitetään Turun kaupunginvaltuuston päätettäväksi kesällä 2018.

Superbussiverkosto voitaisiin toteuttaa raitiotietä nopeammin. Uusi järjestelmä saataisiin käyttöön aikaisintaan vuonna 2024.

Teksti ja kuva: Timo Turkula Lähde: Turun kaupunki, www.turku.fi,

Mediatilaisuuden ppt-esitys: https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files//joukkoliikenne_osana_kaupunkikehitysta_5.2.2018.pdf

Jaa artikkeli

Keskustelu