Liikenne | Uutinen | 29.6.2018

Tuoko uusi laki paljon uusia taksiyrittäjiä?

Lakimuutos laskee kynnystä ryhtyä taksiyrittäjäksi.

Jaa artikkeli

Uusi heinäkuun alussa voimaan tuleva liikennepalvelulaki avaa monin tavoin säädeltyjä taksimarkkinoita kilpailulle. Taksiliikenne tulee kokemaan Suomessa näkyviä ja tuntuvia muutoksia. Se on varmaa, että uusi liikennepalvelulaki muuttaa paljon, mutta kukaan ei tiedä miten paljon.

Taksi voi ottaa kyydin mistä tahansa, koulutusvaatimuksia ei enää ole, ja hinnoittelukin on vapaata. Taksitolpilla tai muilla taksiasemilla on vallinnut käytäntö, että asiakkaan tulee valita ensimmäinen taksi, ellei taksin vaihtamiselle ole perusteltua syytä, kuten esimerkiksi auton koko.

Heinäkuusta lähtien taksien erilaiset hinnoitteluperusteet vaikuttavat myös tähän käytäntöön ja asiakas saa jatkossa vapaasti valita, minkä taksin haluaa ottaa.

Tarkkana hintojen kanssa

Hinnoittelun vapautumisen on toivottu alentavan kyytihintoja. Heinäkuun tullen taksiasiakas saa olla tarkkana, että saa kyydin hinnan tietoonsa jo ennen matkaa, jotta voi tehdä itselleen järkevän kyytiratkaisun eri vaihtoehtojen välillä.

Asiakkaalla on oikeus tietää hinta tai hinnan määräytymisen perusteet taksia tilattaessa tai ennen matkan alkamista. Trafi on ohjeistanut, että jos taksimatkan hinta ylittää 100 euroa, niin kuljettajan pitää sopia selkeästi hinnasta etukäteen asiakkaan kanssa.

Taksimatkan hinta voi vaihdella esimerkiksi kellonajan, taksiyrityksen ja tilaustavan mukaan.

Asiakkaan kannattaa selvittää ennakkoon taksia tilatessaan mahdolliset lisäpalvelutarpeet, joita ovat esimerkiksi kookkaan matkatavaran kuljettaminen, lastenistuimet ja eläinten kuljetus.

Keskittyykö taksiala?

On arvioitu, että tulevaisuudessa Suomessakin – Ruotsin ja Tanskan tapaan – tullaan todennäköisesti näkemään pienten yhden tai kahden auton yrittäjien yhdistyminen isommiksi, jopa kymmenten autojen yrityksiksi.

Taksimarkkinoiden muutoksia seuraa myös vakuutusala.

– Seuraamme mielenkiinnolla, miten taksimarkkinat muuttuvat lakiuudistuksen myötä ja kuinka paljon alalle tulee uusia yrittäjiä ja erilaisia toimijoita ja syntyykö uudenlaisille vakuutuksille kysyntää, erityisesti osa-aikaisen taksiliikenteen harjoittajille, LähiTapiolan liikennevakuuttamisen johtaja Tapani Alaviiri kertoo.

Kuinka käy syrjäseuduilla?

Takseilla ei ole heinäkuun tullen enää nykyisenkaltaista päivystysvelvollisuutta. Etenkin harvaan asutulla maaseudulla tämä saattaa tarkoittaa sitä, että hiljaisina ajankohtina taksi kannattaa tilata ennakkoon.

Mahdollinen palvelun heikkeneminen otettiin esiin myös painetun Moottorin 6/2018 pääkirjoituksessa: ”Yrittäjän kannalta ei ole järkeä jäädä päivystämään yhden tai kahden kyydin toivossa, jos on mahdollisuus siirtyä tarjoamaan kyytejä vilkkaammalle seudulle esimerkiksi läheiseen kaupunkiin.”

Auto rekisteröitävä taksikäyttöön

Oma auton satunnainenkin taksiliikenteeseen käyttäminen edellyttää auton rekisteröimisen luvanvaraiseen käyttöön. Taustalla on se, että ajoneuvon käyttötarkoitus muuttuu.

Käytännössä vaatimus tarkoittaa, että autolle on otettava myös taksiliikenteeseen tarkoitettu liikennevakuutus. Sitä voi täydentää kaskovakuutuksella.

On mahdollista, että mikäli aikoo taksiyrittäjäksi vain osaksi vuotta, voi takseille tarkoitetun vakuutuksen ottaa vain täksi ajaksi.

Luvanvaraista toimintaa

Taksiliikennelupa tarvitaan, kun taksilla (maksimissaan 1+8 paikkainen ajoneuvo) harjoitetaan ammattimaista henkilöiden kuljettamista.

Moni on voinut vetää lakimuutoksista sen johtopäätöksen, että taksiliikennettä voisi alkaa harjoittaa kuka vain yksityinen henkilö.

– Kyse on kuitenkin jatkossakin luvanvaraisesta toiminnasta, joka edellyttää y-tunnuksen perustamista ja taksiliikenneluvan haltija, eli yritys, tulee rekisteröidä ajoneuvon haltijaksi, LähiTapiolan tuotepäällikkö Henna Saarelainen muistuttaa.

Saarelaisen myös tähdentää, että yrityksen perustaminen ja tarvittavien lupien hankkiminen tarkoitta aina myös kustannuksia.

– Yksityiskäyttöön rekisteröidyn henkilöauton vakuuttamiseen verrattuna ammattiliikenteen vakuutukset ovat kalliimpia korkeamman riskisuhteen vuoksi, joka saattaa osaltaan nostaa kynnystä varsinkin hyvin satunnaista taksiyrittäjyyttä harkitsevilla.

Lähde: Trafi, LähiTapiola, Moottori 6/2018

Jaa artikkeli

Keskustelu