Liikenne | Uutinen | 14.6.2018

Taksikyytien uusi aikakausi alkaa: muista kysyä hinta etukäteen

Heinäkuusta lähtien asiakas saa valita erilaisista taksipalveluista ja asiakas myös maksaa eri hintoja valinnastaan riippuen. Älykäs kunta puolestaan luo liikenteestä itselleen uutta vetovoimaa.

Jaa artikkeli

Heinäkuu muuttaa taksinkäyttäjän näkökulmasta hyvin konkreettisen asian: valmiiksi neuvotellut yhtenäiset hinnat. Taksimatkan osto on heinäkuun alusta alkaen kuin parturissa käynti: jos palvelun hinnalla on sinulle merkitystä, kysy hinta etukäteen. Jos taksikyydin laadulla on merkitystä, vertaile etukäteen eri taksiyritysten tarjontaa ja palvelun laatua.

Kunnille heinäkuun alku avaa mahdollisuuden luoda asukkailleen entistä paremmat liikkumisen palvelut. Markkinat uudistuvat ja haja-asutusalueiden markkinaehtoisissa palveluissa tulee tapahtumaan muutoksia. Esimerkiksi entisenlaisista taksipalveluista osa voi lakata, mutta tilalle voi syntyä jotain ihan uudenlaista, edelleen markkinoiden ehdoilla toimivaa palvelua.

– Heinäkuun alussa voimaan tulevan liikennepalvelulain tarkoituksena on mahdollistaa, edistää ja tarvittaessa pakottaa liikennejärjestelmämme sopeutumaan maailman muutokseen, toteaa osastopäällikkö Olli-Pekka Rantala liikenne- ja viestintäministeriöstä.

– Tilanne haja-asutusalueilla voi jopa parantua, kun uusien palveluntarjoajien pääsy markkinoille helpottuu. Lopettavien tai muualle siirtyvien kokoaikaisten taksien tilalle voi syntyä osa-aikaista kyytien tarjontaa tai uudenlaista kyytien yhdistelyä, Rantala ennustaa.

Liikenteestä lisää vetovoimaa kuntaan?

Kunnilla on valttikortit käsissään uuden liikennepalvelulain vapauttaessa taksit ja muut liikenteen palvelut.

Kotitaloudet käyttävät taksikyytien ostoon vain keskimäärin 60 euroa vuodessa. Kelan ja kuntien korvaamat kuljetukset muodostavat taksien liikevaihdosta nykyisellään noin puolet.

Kun Kela ja kunta ovat jo nykyisellään näin isoja taksipalveluiden käyttäjiä, merkitsee liikennepalvelulain uudistus heille ennen kaikkea uusia mahdollisuuksia. Tämä taas voi johtaa hyvin toimivassa kunnassa asukkaiden palveluiden merkittävään paranemiseen.

Mahdollisuus palvelun paranemiseen avautuu ennen kaikkea kyytien yhdistelyn myötä. Jatkossa samassa kyydissä voi kulkea niin ihmisiä kuin tavaraa. Ikäihmiset, koululaiset ja asiointimatkat voidaan ajaa samalla kyydillä. Kuljetusvälinekin voi jatkossa olla henkilöauton sijasta myös pakettiauto, kuorma-auto, raskas tai kevyt nelipyörä tai vaikka kolmipyörä. Mahdollisuuksia vapautuminen luo, kuntien tehtävänä on olla valppaana vastaamaan markkinaehtoisten palveluiden jättämään aukkoon alueensa kuljetuksissa.

Velvollisuuksia ja vapaaehtoisuutta jo ennestäänkin

Lähtökohta kuntien tarjoaman liikennepalvelun kehittämiselle on hyvä. Kunnilla on jo ennestään joukko lakisääteisiä tehtäviä, jotka velvoittavat tarjoamaan tietyt kuljetuspalvelut. Näitä ovat esimerkiksi perusopetuksen koululaiskuljetukset, vammaisten liikkumiseen liittyvät tehtävät ja sosiaalihuoltolain ja kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain kuljetustehtävät.

Avoimen joukkoliikenteen järjestäminen ei ole lakisääteinen tehtävä, mutta lähes kaikki kunnat ovat Kuntaliiton mukaan osallistuneet jollain tavalla joukkoliikenteen järjestämiseen ja tukemiseen. Esimerkkejä tällaisesta ovat vaikkapa palvelu- ja asiointilinjat ja ELY-keskusten kanssa toteutetut yhteishankinnat.

Isoissa kaupungeissa panostukset joukkoliikenteeseen ovat olleet merkittäviä. Suomen joukkoliikennematkoista noin 80 prosenttia tehdään niiden alueella.

– Lakisääteiset velvoitteet kuljetusten järjestämisessä ja kuntien vapaaehtoiset julkiset palvelut luovat kysyntää haja-asutusalueille, sanoo Kuntaliiton liikenneasiantuntija Johanna Vilkuna.

Jaa artikkeli

Keskustelu