Liikenne | Uutinen | 7.2.2018

Suomen Tieyhdistys: Tiestö kaipaa 200 miljoonaa euroa lisää joka vuosi

Tieyhdistys arvioi, että korjausvelan alentaminen ja tieverkoston ylläpito maksaisi jokaista suomalaista kohti 40 euroa.

Jaa artikkeli

– Hyväksymmekö entistä heikommat tiet vai olemmeko jokainen valmiit maksamaan 40 euroa lisää siitä, että nykyinen tieverkko pysyisi kunnossa kesät talvet ja rästiin jääneitä korjaushankkeita kyettäisiin vähitellen kuromaan kiinni?

Tällaisen kysymyksen heitti ilmoille Suomen Tieyhdistyksen toimitusjohtaja Nina Raitanen Talvitiepäivillä Lahdessa.

Nykyinen rahoitus ja tapa toimia ei riitä Suomen tiestön pitämiseen kunnossa. Seuraavalla hallituskaudella tiestön rahoitusta pitäisi lisätä 200 miljoonalla eurolla. Yksi 100 miljoonaa euroa pitäisi käyttää korjausvelan vähentämiseen ja toisella 100 miljoonalla eurolla varmistettaisiin nykyisen verkon pysyminen kunnossa.

Tämä tekisi noin 40 € vuodessa suomalaista kohden, toteaa Suomen Tieyhdistyksen toimitusjohtaja Nina Raitanen.
– Uskoisin, että moni olisi valmis tähän, jos tiestö voitaisiin pitää sillä kunnossa.

 Tiestö kaipaa 200 miljoonaa euroa lisää joka vuosi

 

 

Tierahoitukseen kaivataan pitkäjänteisyyttä

Tieverkon pitäminen kunnossa vaatii uudenlaista ajattelua. Perinteinen jako investointirahoitukseen ja perustienpidon rahoitukseen voidaan Suomen Tieyhdistyksen mielestä asettaa kyseenalaiseksi. Tieomaisuutta pitää kehittää ja ylläpitää kokonaisuutena ja pitkäjänteisesti. Hallituskausi on liian lyhyt ajanjakso tiestöä koskevalle päätöksenteolle.

– Jos tieverkkoon ei käytetä lisää rahaa, alkaa sopeutumisen aika. Meidän pitää sopeutua alempaan talvihoidon tasoon ja huonokuntoiseen alempaan tieverkkoon. Haluammeko Suomen, jossa ihmiset ja tavara eivät talvella pääse liikkeelle joka päivä, kysyy Raitanen.

Tällä hetkellä tiestöön käytettävä raha ei riitä olemassa olevan tieverkon kunnossapitämiseen, uusinvestointeihin eikä riittävään talvikunnossapitoon. Käynnissä olevalla hallituskaudella miljardin euron korjausvelan vähentämiseen on käytössä noin puoli miljardia euroa niin sanottua kehyksen ulkopuolista rahaa.  Rahoituksella korjausvelan kasvu saatiin pysähtymään vuoden 2017 lopulla.

 Tiestö kaipaa 200 miljoonaa euroa lisää joka vuosi

Muuttunut talvi rapauttaa tiet

Teiden talvikunnossapitoon käytettävä rahoitus on pysynyt samalla tasolla viimeiset 10-15 vuotta, mutta talvet ovat muuttuneet peruuttamattomasti. Rannikkokelit ovat siirtyneet sisämaahan, routa on kadonnut ja muutos rapauttaa jo ennestään huonossa kunnossa olevaa verkkoa nopeasti. Sateet ovat lisääntyneet ja satava vesimäärä jysähtää maahan yhä useammin kerralla joko vetenä tai lumena.

Vettynyt ja huonokuntoinen tieverkko rapautuu ja talvihoidon mitoitus ei enää riitä. Tulevaisuudessa kuljetusyhdistelmien painot ja pituudet vielä kasvavat. Tämä huonontaa teiden kuntoa entisestään. Tiestöön rapautumisen tahti on kiihtyvää – ei tasaista, Suomen Tieyhdistys varoittaa.

Lähde: Suomen Tieyhdistys Kuvat: Roman Razinkov, Lauri Ahtiainen, Jari Saarentaus

Jaa artikkeli

Keskustelu