Liikenne | Uutinen | 4.2.2018

Paljon ajavilla uusilla kuljettajilla usein läheltä piti -tilanteita

Riskiryhmässä autoliikenteessä ovat myös iäkkäät kuskit.

Jaa artikkeli

Paljon ajavilla uusilla kuljettajilla läheltä piti -tilanteita sattuu muita enemmän, paljastuu Trafin tutkimuksesta. Trafi tekee seurantatutkimusta, jossa se selvittää vuosittain sekä uusien kuljettajien että ikäkuljettajien kokemuksia liikenteessä. Uusien kuljettajien seurantatutkimusta on tehty vuodesta 2001, ikäkuljettajien vuodesta 2009.

Trafin seurantatutkimusten tavoitteena on saada tietoa uusien ja seniorikuljettajien kokemuksista liikenteessä. Seurantatutkimusten avulla saatua tietoa voidaan hyödyntää niin kuljettajantutkinnon kehittämisessä kuin ikäkuljettajienkin turvallisen autoilun tukemisessa. Tutkimukset ovat paljastaneet muun muassa sen, että uusilla kuljettajilla ja iäkkäillä ajetut kilometrit näyttävät korreloivan läheltä piti -tilanteiden kanssa.

Valtaosa selviää ongelmitta

Valtaosa tuoreista kuskeista selviää ensimmäisestä ajovuodesta ilman onnettomuuksia. Vahingotta ja rangaistuksetta ensimmäisestä ajovuodestaan oli selvinnyt vuoden 2016 tutkimuskierroksilla noin kaksi kolmasosaa vastaajista.

Uusien kuljettajien seurantutkimuksen mukaan ensimmäisenä ajovuonna vastaajille sattuneet läheltä piti -tilanteet sekä eriasteiset liikennevahingot ja -rikkeet olivat keskimäärin sitä yleisempiä, mitä enemmän ajokilometrejä vastaajalle oli kertynyt.

Liikennevahinkojen ja läheltä piti -tilanteiden määrä oli noussut aikaisemmista vuosista.

– Tätä tulosta voi pitää odotettuna siitä näkökulmasta, että uusien kuljettajien taidot ovat vielä kehittymässä ja mitä enemmän liikenteessä ajaa, sitä enemmän myös mahdollisia vaaratilanteita tulee eteen, Trafin erityisasiantuntija Elina Uusitalo erittelee.

Riskien tunnistamiseen huomiota

– Kuljettajanopetus ja -tutkinto kehittyvät jatkuvasti ja tulevaisuudessa painotetaan entistä enemmän riskien tunnistamisen ja hallinnan taitojen kehittymistä, Uusitalo huomauttaa.

Uusitalo tuo esiin, että kuljettajantutkinnon on tarkoitus tukea jatkossa entistä paremmin uuden kuljettajan kehittymistä turvalliseksi kuljettajaksi.

Ikääntyneille ajokortti on tärkeä päivittäisessä asioinnissa

Valtaosa ikäkuljettajista arvioi ajokortin erittäin tärkeäksi päivittäisten asioiden hoitamisen kannalta. Kaikista seurantatutkimukseen vastanneista lähes 90 prosenttia kertoi luopuvansa ajokortista vasta, kun se on terveydentilan kannalta tarpeellista. Heille henkilöauto oli selvästi käytetyin kulkutapa omalla asuinseudulla tehdyillä matkoilla.

Liikennevahinkoja viimeisen vuoden aikana oli sattunut eniten tutkimusjoukon vanhimmille ikäryhmille siitäkin huolimatta, että ajettujen kilometrien määrä oli heillä pienin.

Läheltä piti -tilanteita oli tutkimuksen mukaan sattunut eniten niille ryhmille, joilla myös liikennesuorite oli suurin.

– Ikäihmisillä läheltä piti -tilanteiden kanssa pätee paljolti sama, mikä uusienkin kuljettajien kohdalla eli paljon ajaville sattuu määrällisesti enemmän liikennevahinkoja, Uusitalo analysoi.

Uusitalo kannustaisi ikäihmisiä miettimään, kannattaisiko ajokortista luopua, jos autolla ajo on hyvin satunnaista ja jos oma ajaminen tuntuu yhtään epävarmalta.

Suurin osa iäkkäistä ajokortin haltijoista arvioi oman ajokykynsä hyväksi. Ajoterveyden osalta yleisimmät vastaajien kokemat ongelmat liittyivät vaikeuksiin nähdä pimeän ja hämärän aikoina.

Lähde: Trafi Kuva: Jari Saarentaus

Jaa artikkeli

Keskustelu