Lakiesitys: vähimmäisnopeudelle oma liikennemerkki

Nopeutta ei saisi alittaa, ellei liikennetilanne sitä edellytä.

Liikenne | Tieliikennelaki | 10.5.2017

Lakiluonnos uudeksi tieliikennelaiksi tuoreuttaa ja täydentää nykyistä vuodelta 1982 peräisin olevaa lakia monin osin. Ehdolle tulee myös sallitun vähimmäisnopeuden liikennemerkki.

Liikenne- ja viestintäministeriössä valmisteltavassa lakiluonnoksessa ehdotetaan uusina liikennemerkkeinä otettavaksi käyttöön vähimmäisnopeus ja vähimmäisnopeus päättyy -liikennemerkit.

Merkin luku osoittaisi ajonopeuden, jota ei saa alittaa, ellei liikennetilanne sitä edellytä. Lakiluonnoksessa ei ole mainittu tarkempia perusteluja merkin käytölle ja tarpeelle.

Ilmeisesti vähimmäisnopeus-merkkiä olisi tarkoitus käyttää lähinnä moottoritiellä ajokaistakohtaisesti – kuten ainakin Saksassa on tehty.

Hallituksen esitys uudeksi tieliikennelaiksi on tarkoitus viedä eduskunnan käsiteltäviksi syksyllä 2017.

Lisäkuvat

Keskustelu