Liikenne | Uutinen | 10.4.2018

Kymiring-moottorirata etenee – myös tietöiden osalta

Valtatien kunnon kohennus sai rahaa, työt alkavat toukokuussa.

Jaa artikkeli

Kymiring-moottoriratahanke nytkähtää eteenpäin myös tietöiden osalta, sillä osa ratahanketta oleva yhdeksän kilometrin mittainen Vt 12 Tillola–Keltti -valtatien parantaminen on saanut rahoituksen ja työt päästään aloittamaan toukokuussa. Yhteys on portti Kymiringille.

Vt 12 Tillola–Keltti -hankkeen tavoitteena on parantaa valtatieosuuden liikenneturvallisuutta ja tieliikenteen sujuvuutta osana Lahti–Kouvola-yhteysvälin kehittämistä. Vilkasliikenteinen, huonokuntoinen ja onnettomuusherkkä valtatie rakennetaan keskikaiteelliseksi ohituskaistatieksi.

Lahden ja Kouvolan välille, valtatie 12 itäpäähän toteutettavan Kymiring-moottoriratakeskuksen kohdalle rakennetaan eritasoliittymä. Kymiringin moottorirata-alueen toiminnalle järjestetään liikenteelliset edellytykset valtatieltä eritasoliittymän kautta. Valta-tien rinnakkaistie mahdollistaa turvallisen kevyen liikenteen yhteyden Kausalan ja Kouvolan välillä.

Iitin kunta miettii rahoittamista

Eduskunta hyväksyi kesäkuussa 2017 Iitin ja Kouvolan välillä toteutettavan Vt 12 Tillola–Keltti -hankkeen 14 miljoonan euron valtion rahoitusosuuden ehdollisena. Ehtona oli yksityisen rahoitusosuuden löytyminen Kymiring -ratahankkeelle yksityiseltä sektorilta. Kymi Ring Oy sai 10 miljoonan euron yksityisen rahoituksen kasaan huhtikuussa 2018. Iitin kunta tutkii vielä mahdollisuuksia osallistua hankkeen rahoittamiseen.

Työt alkavat toukokuussa

Hankkeen rakennusurakoitsija kilpailutettiin kesällä 2017. Urakoitsijaksi valittiin kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyt Destia Oy.

Työt aloitetaan toukokuun aikana. Rakennuttajakonsulttina toimii Ramboll CM Oy. Osuuden kehittämiseen ja erityisesti liittymäjärjestelyihin on vaikuttanut Iitin kunnan puolelle suunniteltu ja kaavoitettu Kymiringin moottoriratakeskus.

Tienparannushankkeen kustannusarvio on 17,2 miljoonaa euroa, josta valtion osuus on 14 miljoonaa euroa. Kuntien sekä johto- ja laiteomistajien osuus on 3,2 miljoonaa euroa.

Lähde: Liikennevirasto

Jaa artikkeli

Keskustelu