Liikenne | 16.1.2018

Kiskoilla kaksijakoinen vuosi – vähän onnettomuksia, poikkeuksellisen paljon henkilövahinkoja

Vuonna 2017 rautateillä onnettomuuksia tapahtui vähän ja matkustajaturvallisuus säilyi hyvällä tasolla. Henkilövahinkojen osalta vuosi oli kuitenkin musta.

Jaa artikkeli

Rautatieonnettomuuksien saralla vuosi 2017 oli musta. Kiskoilla tapahtuneissa onnettomuuksissa menehtyi yhteensä 13 henkilöä. Määrä on selvästi vuosien 2010–2016 keskiarvoa, eli kahdeksaa kuolintapausta enemmän.

Vuoden aikana tasoristeysonnettomuuksissa menehtyi 9 henkilöä ja allejääntionnettomuuksissa Trafin raportoimien alustavien tietojen mukaan 4 henkilöä.

Juna on edelleen hyvin turvallinen

– Suuri osa vakavista henkilövahingoista aiheutui yksittäisestä onnettomuudesta eli ei ole syytä tulkita rautatieturvallisuuden pysyvästi heikentyneen, toteaa Trafin raideliikennejohtaja Yrjö Mäkelä.

Tilastojen valossa juna on matkustusmuotona turvallinen.

– Onnettomuuksia tapahtuu matkustuskilometreihin suhteutettuna todella vähän, Mäkelä kertoo.

2000-luvun vakavin tasoristeysonnettomuus

Trafin julkaisemien alustavien tietojen mukaan vuonna 2017 tapahtui 24 tasoristeysonnettomuutta. Vuosina 2010–2016 tasoristeysonnettomuuksia on tapahtunut keskimäärin 34 vuosittain.

Vuonna 2017 tasoristeysonnettomuuksissa kuitenkin menehtyi 9 henkilöä, mikä on selvästi vuosien 2010–2016 keskiarvoa (4,7) enemmän.

Raaseporissa 26.10.2017 tapahtunut tasoristeysonnettomuus, jossa kiskobussi ja puolustusvoimien miehistönkuljetusajoneuvo törmäsivät, on vakavin 2000-luvulla Suomessa tapahtunut rautatieonnettomuus. Onnettomuuden seurauksena menehtyi 3 ajoneuvon kyydissä ollutta varusmiestä ja loukkaantui vakavasti 4 henkilöä. Onnettomuusjunassa menehtyi myös yksi junan matkustaja, mutta ilmeisesti tämä ei aiheutunut törmäyksestä.

– Vaikka tasoristeysonnettomuuksien määrä on vähentynyt, tasoristeyksien turvallisuudessa on vielä paljon parantamisen varaa. Olemme yhdessä liikenne- ja viestintäministeriön ja Liikenneviraston kanssa tehostaneet toimia tasoristeysturvallisuuden parantamiseksi. Näistä keskeisimpiä on tasoristeysten poistamisen lisäksi jäljelle jäävien tasoristeysten turvallisuuden parantaminen kuhunkin tasoristeykseen sopivalla toimenpiteellä, kertoo johtava asiantuntija Kirsi Pajunen.

Metrossa ei merkittäviä onnettomuuksia

Edellisten vuosien tapaan vuonna 2017 tapahtui ratatöissä useita vaaratilanteita, jotka olisivat saattaneet johtaa merkittävään onnettomuuteen.

– Esimerkkitapauksena mainittakoon Vainikkalassa 10.11. tapahtunut veturin törmäys ratatöissä olleeseen kaivuriin. Haasteita ratatyöturvallisuudelle on jo vuosien ajan aiheuttanut alaa vaivaava osaamispula. Toivottavasti Kouvolaan syksyllä 2017 avattu ratatekninen oppimiskeskus sekä Liikenneviraston kasvava rooli ratatyöntekijöiden osaamisen varmistamisessa auttavat tilanteen parantamisessa, kertoo erityisasiantuntija Ville Vainiomäki.

Trafin mukaan metroliikenteessä ei tapahtunut merkittäviä onnettomuuksia vuonna 2017 ja metron matkustajaturvallisuus säilyi hyvällä tasolla.

Lähde: Trafi Kuvituskuva: Roman Razinkov

Jaa artikkeli

Keskustelu