Liikenne | 3.10.2018

EU-parlamentti vaatii korkeampia tavoitteita – uusien autojen hiilidioksidipäästöjä leikattava 40%

EU-parlamentti vaatii puhtaampia autoja Euroopan teille vuoteen 2030 mennessä

Jaa artikkeli

Euroopan parlamentti vaatii, että uusien autojen hiilidioksidipäästöjä on leikattava 40 % vuoteen 2030 mennessä ja sähkö- ja vähäpäästöisten ajoneuvojen markkinaosuutta on kasvatettava.

Tänään äänestetyssä lakiluonnoksessa mepit esittävät korkeampia tavoitteita uusien autojen hiilidioksidipäästöjen leikkaamiseksi.

Mepit esittävät tavoitteeksi 40 %:n leikkauksia vuoteen 2030 mennessä, kun taas komissio esitti tavoitteeksi 30 %. Vertailuvuotena käytettäisiin vuotta 2021

Parlamentti esittää välitavoitteeksi 20 %:n leikkauksia vuoteen 2025 mennessä. Pakettiautoille määriteltiin samat tavoitteet.

Autonvalmistajan pitäisi parlamentin mukaan maksaa sakko, mikäli tämän autojen keskimääräiset päästöt ylittävät asetetut tavoitteet. Nämä sakot käytettäisiin ajoneuvoalan muutoksista kärsineiden työtekijöiden täydennyskoulukseen.

Autonvalmistajien tulisi myös taata, että nolla- ja vähäpäästöisten ajoneuvojen (sähköauto tai auto, jonka CO2-päästöt ovat vähemmän kuin 50g/km) markkinaosuus uusista myydyistä autoista ja pakettiautoista on vähintään 35 % vuoteen 2030 mennessä ja 20 % vuoteen 2025 mennessä.

Todellisissa ajo-olosuhteissa syntyvät päästöt

Parlamentti vaatii komissiota ehdottamaan seuraavan kahden vuoden kuluessa suunnitelman todellisissa ajo-olosuhteissa syntyvien päästöjen testaamiseksi kannettavalla laitteella. Tällainen laite on jo käytössä typen oksidien päästön mittaamiseksi.

Ennen kannettavien laitteiden käyttöönottoa hiilidioksidipäästöt tulisi meppien mukaan mitata autojen polttoainemittareiden tietojen perusteella.

Todellisissa ajo-olosuhteissa syntyvien päästöjen testausten pitäisi olla käynnissä vuoteen 2023 mennessä, toteavat mepit.

Vähähiilisyyspolitiikan sosiaaliset vaikutukset

Mepit myöntävät, että oikeudenmukainen siirtymä päästöttömään liikennealaan edellyttää muutoksia autoteollisuuden koko arvoketjussa. Muutoksilla saattaa olla negatiivisia sosiaalisia vaikutuksia.

EU:n pitäisi tästä syystä edistää työntekijöiden taitojen kehittämistä ja työvoiman uudelleenkohdentamista erityisesti alueilla, joihin liikennealan muutokset kohdistuvat vahvimmin.

Päästöt kuluttajien tietoon

Mepit vaativat komissiota ehdottamaan lainsäädäntöä, jonka myötä kuluttajille pystyttäisiin tarjoamaan luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa uusien autojen polttoainekulutuksesta sekä hiilidioksidi- ja epäpuhtauspäästöistä, vuoteen 2019 mennessä.

Lisäksi vuodesta 2025 alkaen autonvalmistajien pitäisi kertoa uusien autojen elinkaaren mittaisista päästöistä, vaativat mepit.

Teksti hyväksyttiin äänin 389 puolesta, 239 vastaan ja 41 tyhjää.

EU-maiden ministereiden odotetaan hyväksyvän ministerineuvoston kannan 9.10. Neuvottelut parlamentin ja neuvoston välillä yhteisymmärryksen löytämiseksi lopullisista vähennystavoitteista voivat siis alkaa 10.10.

Lähde: Euroopan parlamentti Kuvituskuva: Moottorin arkisto/Lauri Ahtiainen

Jaa artikkeli

Keskustelu