Ajoneuvot | 13.11.2017

Aurora – 10 kilometriä maailmanluokan älytietä Lapissa

Aurora-älytie mahdollistaa älyliikenteen ja ennakoivan tiestön kunnonhallinnan kokeilut tarjoamalla fyysistä infrastruktuuria ja tietopalveluita testien tueksi.

Jaa artikkeli

Aurora on valtatiellä 21 sijaitseva kymmenen kilometrin mittainen älytie, joka tarjoaa edellytykset automaattisten ajoneuvojen ja niihin liittyvien teknologioiden kokeiluihin haasteellisissa tie- ja sääolosuhteissa. Tien varustelu tukee ajoneuvojen teknistä suoriutumista.

– Nyt näemme, miten automaattinen ajaminen vaikuttaa tiestöön ja mitä se edellyttää tien talvikunnossapidolta. Erityisesti viranomaisilla, jotka suunnittelevat, rakentavat ja ylläpitävät tieverkkoa, on nyt mahdollisuus saada tietoa hyödynnettäväksi tieverkon hoidosta ja hallinnasta, kertoo Auroran verkostojohtaja Reija Viinanen.

Viranomaisen lisäksi hyötyy asiakas.

– Tiestä ja olosuhteista saatavaan reaaliaikaiseen tietoon pohjautuvat palvelut tien käyttäjille ovat älyliikenteen kulmakiviä. Tavoitteena on turvallinen ja sujuva liikenne, Viinanen korostaa.

Älytie on avoin testialusta

Tiestä ja sen ympäristöstä kerättävä data on vapaasti toimijoiden käytettävissä Liikenneviraston Digitraffic-palvelun kautta. Testaaminen voi kohdistua esimerkiksi ajoneuvojen paikantamiseen tilanteessa, jossa tien peittää lumi ja jää.

– Sijainnista kertyvään tietoon liittyvät kenttäkokeet käynnistyvät Liikenneviraston ja Trafin omissa monivuotisissa tutkimushankkeissa jo tämän vuoden puolella, kertoo Viinanen.

– Suomella on nyt mahdollisuus profiloitua talvisen automaattiajamisen testauksen edelläkävijänä. Keskeisessä roolissa on tien kunnonhallintaan ja ennakoivaan talvihoitoon liittyvä tutkimus. Tämän lisäksi testitiehanke ja sen tulosten hyödyntäminen ovat olennainen osa väylien korjausvelkaohjelmaatoteaa Liikenneviraston pääjohtaja Antti Vehviläinen.

Kansainvälisesti ainutlaatuinen testijakso

Älytie on osa Aurora Borealis -älyliikennekäytävää, joka alkaa Kolarista ja jatkuu Norjan puolelle Tromssaan.

– Suomen ja Norjan älyliikennekäytävä on yksi Euroopan komission tunnustamista Euroopan automaattiajamisen testialueista verkottuneille ja automaattisille ajoneuvoille, kertoo pääsihteeri Steve Phillips Euroopan tiejohtajien järjestöstä.

Auroran tärkeä yhteistyökumppani on Norjan tielaitos, joka on rakentamassa omaa älytieosuuttaan Kilpisjärven raja-alueelta kohti Skibotn-laaksoa.

– Meitä yhdistävät pohjoisen haastavat liikenneolosuhteet ja niihin tarvitaan uusia älykkäämpiä ratkaisuja. Yhteistyössä korostuvat erityisesti valtioiden rajat ylittävät ratkaisut ja raskaan liikenteen turvallisuutta edistävät toimenpiteet, korostaa Auroran verkostojohtaja Reija Viinanen.

Lähde ja kuvituskuva: Liikennevirasto

Jaa artikkeli

Keskustelu